Allianz PIMCO Global Bond ESG (Allianz SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL65

Wartość jednostki: 100,51 zł
Aktywa: 15 314 609,61 zł
Max 1R: 106,99 zł
Min 1R: 94,95 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne
1D 100,51 -0,19% -0,16%
7D 100,54 -0,03% 0,16%
1M 98,27 2,28% 2,45%
3M 96,40 4,27% 5,68%
6M 101,80 -0,90% 1,36%
1R 106,99 -6,11% -4,30%
3L 107,30 -6,33% -4,87%
YTD 98,27 2,28% 2,19%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych globalnych uniwersalne