Ostatnio oglądane

Allianz Dochodowy Income and Growth (Allianz SFIO) (ALL90)
105,67 PLN
+0,12%0,13 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaALL90

ALL90 ‑ notowania

ALL90
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth wydzielonego w ramach Allianz Global Investors Fund. Polityka luksemburskiego subfunduszu Allianz Income and Growth polega na inwestowaniu głównie w następujące klasy aktywów amerykańskich: obligacje wysokodochodowe, obligacje zamienne oraz akcje z pokrytą opcją kupna. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0002-
  Sharpe'a-0,0002-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D105,54+0,12%-0,02%
  7D105,77-0,09%+0,21%
  1M104,75+0,88%+1,07%
  3M105,81+0,57%+1,49%
  6M103,81+2,07%+3,85%
  1R100,61+4,69%+8,29%
  3L117,15-9,84%+5,88%
  YTD103,39+1,49%+3,48%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
  InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
  122,31+17,41%
  PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,67+16,58%
  PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,59+16,48%
  Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
  Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
  160,67+15,20%
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
  77,70+13,88%
  Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  26,51+12,71%
  Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
  Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
  125,17+8,43%
  Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  14,17+6,30%