Ostatnio oglądane

Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) (PIO39)
26,41 PLN
+0,61%0,16 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPIO39

PIO39 ‑ notowania

PIO39
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Aktywa funduszu są lokowane w fundusze zagraniczne inwestujące globalnie, co pozwala wykorzystywać potencjał rynków wzrostowych i stwarza szanse na atrakcyjne zyski przy średnim poziomie ryzyka. Lokuje od 40% do 65% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, inwestujących na globalnych rynkach akcji. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,6446dobry
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,4704%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D26,25+0,61%+0,39%
  7D26,33+0,30%+0,23%
  1M26,08+1,23%+1,27%
  3M25,89+1,73%+1,13%
  6M24,81+7,84%+4,38%
  1R23,47+12,86%+8,24%
  3L23,90+10,59%+5,62%
  YTD24,89+5,64%+3,18%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
  InValue Multi-Asset Zrównoważony FIZ
  122,31+17,41%
  PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Szmaragdowy A1 (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,61+16,45%
  PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  PKO Szmaragdowy (PKO Portfele Inwestycyjne SFIO)
  11,54+16,33%
  Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
  Allianz Zbalansowana Multistrategia (Allianz SFIO)
  158,78+14,41%
  Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  Pekao Strategii Globalnej (Pekao Strategie Funduszowe SFIO)
  26,41+12,86%
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (Pekao Walutowy FIO)
  77,31+12,84%
  Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
  Strategia na min. 5 lat (Gotowe Strategie SFIO)
  124,77+8,19%
  Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  14,06+6,84%