Ostatnio oglądane

Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO) (AMU10)
123,41 PLN
-0,07%-0,09 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaAMU10

AMU10 ‑ notowania

AMU10
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark50% MSCI ACWI Index + 30% Barclays Global Aggregate (PLN Hedged) Index + 20% WIBOR O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dąży do osiągnięcia wyniku wynoszącego co najmniej 5 pkt. proc. w skali roku powyżej stopy procentowej EONIA przy założeniu horyzontu inwestycyjnego co najmniej 5 lat. W tym celu inwestuje od 0% do 100% w akcje oraz inne instrumenty udziałowe, instrumenty dłużne oraz w jednostki i tytuły innych funduszy. Zarządzanie aktywami odbywa się w sposób elastyczny, w oparciu o bieżącą ocenę poszczególnych rynków i klas aktywów.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,4265%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D123,50-0,07%+0,03%
  7D123,39+0,02%-0,68%
  1M122,53+0,72%+0,43%
  3M119,78+2,36%+1,29%
  6M116,31+7,26%+4,32%
  1R111,57+10,87%+7,85%
  3L119,04+3,68%+4,04%
  YTD116,95+5,16%+2,59%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Investor CEE FIZ
  Investor CEE FIZ
  538,25+25,56%
  Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)
  Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)
  194,45+17,61%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  113,75+11,82%
  Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)
  Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)
  134,10+10,92%
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)
  123,41+10,87%
  Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)
  188,74+10,64%
  Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO)
  Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO)
  130,15+9,72%
  Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO)
  Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO)
  134,98+9,15%