Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AMU19

Wartość jednostki: 102,99 zł
Aktywa: 44 820 712,96 zł
Max 1R: 126,93 zł
Min 1R: 102,26 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Towarzystwo: Amundi Polska TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
1D 103,37 -0,37% -0,28%
7D 106,27 -3,09% -0,99%
1M 112,21 -8,22% -1,31%
3M 111,91 -7,97% -0,63%
6M 125,12 -17,69% -4,56%
1R 122,00 -15,58% -5,37%
3L -- -1,01%
YTD 124,92 -17,62% -6,05%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AGRO Global Markets (AGRO FIO) 133,43 zł 17,64%
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 150,53 zł -4,18%
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,34 zł -4,78%
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 113,72 zł -10,29%
Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) 112,38 zł -11,15%