Ostatnio oglądane

Santander Prestiż Akcji Europejskich (Santander Prestiż SFIO) (ARK35)
1 705,95 PLN
+0,54%9,15 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaARK35

ARK35 ‑ notowania

ARK35
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Od 70% do 100% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu Santander AM Euro Equity, który uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 8. rozporządzenia SFDR. Do 30% lokat mogą stanowić dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz przez Narodowy Bank Polski. Fundusz źródłowy lokuje większość swoich aktywów w akcje emitowane przez spółki z krajów należących do strefy euro.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,3136-
  Sharpe'a0,0454-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,4584%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 696,80+0,54%-0,06%
  7D1 673,41+1,94%+0,94%
  1M1 633,63+3,98%+3,03%
  3M1 577,06+8,17%+4,87%
  6M1 482,29+15,63%+10,73%
  1R1 487,54+14,58%+10,53%
  3L1 428,54+21,22%+18,60%
  YTD1 544,30+10,63%+6,87%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  182,31+21,95%
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  177,34+21,90%
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  177,34+21,90%
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  177,34+21,90%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  119,82+20,54%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  117,94+19,82%
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  126,61+18,37%
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  126,57+18,36%