Ostatnio oglądane

Investor Niemcy (Investor SFIO) (INV34)
266,56 PLN
-0,75%-2,02 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaINV34

INV34 ‑ notowania

INV34
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% CDAX Index + 10% WIBID 6M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na niemiecki rynek akcyjny poprzez inwestycje w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na niemiecki rynek akcyjny, jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na niemiecki rynek akcyjny, akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynku niemieckim. Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestowaniem na rynku niemieckim.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0002-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,0656%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D268,58-0,75%-0,75%
  7D270,81-1,57%-1,57%
  1M270,76-1,55%-1,55%
  3M264,09+0,79%+0,79%
  6M252,43+5,58%+5,58%
  1R250,59+7,28%+7,28%
  3L265,94+0,79%+0,79%
  YTD253,41+4,85%+4,85%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Investor Niemcy (Investor SFIO)
  Investor Niemcy (Investor SFIO)
  266,56+7,28%