Ostatnio oglądane

Noble Fund Akcji Europejskich (Noble Funds FIO) (NOB30)
199,33 PLN
+0,91%1,79 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaNOB30

NOB30 ‑ notowania

NOB30
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% Bloomberg Europe 600 TR Index + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje przede wszystkim w instrumenty udziałowe spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności w Państwach Członkowskich lub w państwach europejskich należących do OECD. Pozostałe środki funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,7765bardzo dobry
  Sharpe'a0,0735-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D197,54+0,91%+0,44%
  7D198,34+0,50%-0,14%
  1M201,65-1,15%-0,81%
  3M195,24+3,06%+1,51%
  6M181,14+9,99%+5,72%
  1R174,56+13,84%+9,62%
  3L162,29+23,66%+13,73%
  YTD181,34+9,90%+5,89%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA SFIO)
  117,44+19,30%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA SFIO)
  115,53+18,59%
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  178,39+17,81%
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A3 (Parasolowy FIO)
  173,51+17,75%
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  173,51+17,75%
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  173,51+17,75%
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  124,98+16,97%
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  124,94+16,95%