Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych (Goldman Sachs SFIO) (ING37)
250,11 PLN
-0,84%-2,12 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaING37

ING37 ‑ notowania

ING37
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Goldman Sachs Europe Equity Income wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Europe Equity Income inwestuje przede wszystkim (przynajmniej dwie trzecie aktywów) w europejskie akcje oferujące atrakcyjną stopę zwrotu z dywidend. Akcje emitowane są przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w dowolnym kraju europejskim. Emitentami są spółki mające centralę lub prowadzące podstawową działalność gospodarczą w Europie.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,8281bardzo dobry
  Sharpe'a0,1006-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,3775%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D252,23-0,84%-0,47%
  7D253,85-1,47%-1,61%
  1M249,46+0,32%-0,18%
  3M241,64+4,51%+1,49%
  6M231,21+8,81%+6,18%
  1R226,71+11,16%+8,08%
  3L189,21+32,93%+14,48%
  YTD233,67+7,34%+5,05%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA Globalny FIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA Globalny FIO)
  118,02+16,47%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA Globalny FIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA Globalny FIO)
  116,04+15,76%
  Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)
  Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)
  227,83+15,32%
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  122,98+14,45%
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  122,94+14,45%
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  174,07+14,07%
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  169,31+14,01%
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  169,31+14,01%