Ostatnio oglądane

inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO) (PZU85)
122,94 PLN
-0,53%-0,66 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaPZU85

PZU85 ‑ notowania

PZU85
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% MSCI Europe Net TR Local
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI Europe Net Total Return Local Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D123,60-0,53%-0,47%
  7D126,48-2,80%-1,61%
  1M123,94-0,57%-0,18%
  3M120,58+2,84%+1,49%
  6M111,80+10,68%+6,18%
  1R107,92+14,45%+8,08%
  3L99,940,00%+14,48%
  YTD112,84+8,86%+5,05%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA Globalny FIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA Globalny FIO)
  118,02+16,47%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA Globalny FIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA Globalny FIO)
  116,04+15,76%
  Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)
  Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)
  227,83+15,32%
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  122,98+14,45%
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  122,94+14,45%
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  174,07+14,07%
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  169,31+14,01%
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  169,31+14,01%