Ostatnio oglądane

Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO) (ARK58)
1 036,16 PLN
+0,22%2,26 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaARK58

ARK58 ‑ notowania

ARK58
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Do 100% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu Santander GO Dynamic Bond. Fundusz źródłowy inwestuje w szerokie spektrum papierów dłużnych: skarbowych i korporacyjnych, zarówno o ratingu inwestycyjnym, jak i typu high yield, emitowanych na rynkach z całego świata, w tym na rynkach wschodzących. Dużą rolę w kształtowaniu portfela ogdrywają instrumenty pochodne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 033,90+0,22%+0,01%
  7D1 033,67+0,24%0,00%
  1M1 028,84+0,84%+0,01%
  3M1 022,49+1,34%+0,76%
  6M990,77+5,00%+3,06%
  1R972,24+6,57%+6,58%
  3L1 035,65+0,07%+7,42%
  YTD1 017,57+1,81%+1,33%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)
  140,19+12,32%
  PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
  PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
  122,29+8,77%
  Generali Absolute Return Dłużny FIZ
  Generali Absolute Return Dłużny FIZ
  1 240,13+8,14%
  Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)
  1 084,72+7,99%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G
  13,74+6,76%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria B
  13,75+6,75%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria E
  13,76+6,75%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F
  13,79+6,73%