Ostatnio oglądane

Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO) (ARK63)
1 093,39 PLN
-0,03%-0,35 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaARK63

ARK63 ‑ notowania

ARK63
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIBOR 3M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz inne instrumenty finansowe dające podobną ekspozycję. Udział obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa może wynosić do 50% aktywów funduszu. Udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 25% aktywów. Wskaźnik duration portfela funduszu zawiera się między -2 a 5. Fundusz lokuje głównie w instrumenty denominowane w PLN.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 093,74-0,03%0,00%
  7D1 091,52+0,17%+0,01%
  1M1 085,41+0,73%+0,62%
  3M1 074,74+2,05%+1,05%
  6M1 069,49+2,31%+2,26%
  1R1 020,84+6,91%+6,28%
  3L959,380,00%+8,95%
  YTD1 064,25+2,74%+2,23%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)
  142,22+10,91%
  Generali Absolute Return Dłużny FIZ
  Generali Absolute Return Dłużny FIZ
  1 256,21+8,25%
  PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
  PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
  123,76+7,69%
  Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)
  1 093,39+6,91%
  Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  1 046,40+6,88%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G
  13,88+6,52%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I
  13,91+6,51%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F
  13,93+6,50%