Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ARK63

Wartość jednostki: 1 050,84 zł
Aktywa: 162 110 505,87 zł
Max 1R: 1 050,84 zł
Min 1R: 959,38 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu dłużne
Towarzystwo: Santander TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu dłużne
1D 1050,25 0,06% 0,01%
7D 1044,19 0,64% 0,03%
1M 1034,55 1,57% 0,94%
3M 1018,93 3,13% 2,22%
6M 1011,18 3,92% 3,76%
1R -- 9,95%
3L -- 7,28%
YTD 960,27 9,53% 7,78%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu dłużne