Ostatnio oglądane

PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO) (PGE02)
142,26 PLN
-0,12%-0,17 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaPGE02

PGE02 ‑ notowania

PGE02
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz stosuje strategię absolutnej stopy zwrotu poprzez inwestowanie aktywów w instrumenty dłużne i pieniężne zarówno skarbowe, jak i korporacyjne w zależności od oceny perspektyw gospodarczych poszczególnych regionów świata i państw, jak również branż i spółek. Charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,5170%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D142,43-0,12%-0,01%
  7D141,77+0,35%+0,02%
  1M140,62+0,78%+0,62%
  3M139,35+1,88%+1,03%
  6M136,54+4,17%+2,26%
  1R128,23+11,11%+6,29%
  3L109,27+29,80%+8,94%
  YTD135,75+4,82%+2,23%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)
  142,26+11,11%
  Generali Absolute Return Dłużny FIZ
  Generali Absolute Return Dłużny FIZ
  1 256,21+8,25%
  PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
  PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
  123,76+7,69%
  Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  1 046,18+6,99%
  Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)
  1 093,74+6,78%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria G
  13,88+6,52%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I
  13,91+6,51%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria F
  13,93+6,50%