Ostatnio oglądane

Generali Absolute Return Dłużny FIZ (UNI43)
1 251,63 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-18)
Dodaj do portfelaUNI43

UNI43 ‑ notowania

UNI43
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz prowadzi politykę aktywnego zarządzania, z nastawieniem na zysk niezależnie od bieżącej koniunktury. Lokuje środki przede wszystkim w instrumenty o charakterze dłużnym. Innymi możliwymi kategoriami lokat są listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego, waluty oraz instrumenty pochodne. Fundusz może dokonywać krótkiej sprzedaży, której przedmiotem może być maksymalnie 40% aktywów funduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,9869%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 251,630,00%+0,02%
  7D1 251,630,00%+0,01%
  1M1 240,13+0,93%+0,38%
  3M1 251,86-0,02%+0,84%
  6M1 199,29+4,36%+2,43%
  1R1 151,20+8,72%+6,39%
  3L1 246,66+0,40%+7,96%
  YTD1 242,23+0,76%+1,65%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)
  PZU Energia Ochrony Absolutnej Stopy Zwrotu (PZU Energia Emerytura SFIO)
  141,16+11,37%
  PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
  PKO Strategii Obligacyjnych FIZ
  122,29+8,77%
  Generali Absolute Return Dłużny FIZ
  Generali Absolute Return Dłużny FIZ
  1 251,63+8,72%
  Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)
  1 085,41+7,02%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria I
  13,82+6,55%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria M
  13,85+6,54%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria J
  13,85+6,54%
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria R
  PKO Strategii Dłużnych FIZ seria R
  13,86+6,53%