Ostatnio oglądane

UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO) (AXA19)
206,91 PLN
+1,18%2,42 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaAXA19

AXA19 ‑ notowania

AXA19
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje co najmniej 50% w akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe lub jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych. Może inwestować do 100% aktywów w tytuły AXA Framlington American Growth, wyodrębnionego w ramach AXA World Funds. Dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne nie mogą przekroczyć 30% aktywów. Instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe również mogą stanowić maksymalnie 30% aktywów.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,1671wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0850-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,3701%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D204,49+1,18%+0,38%
  7D202,33+2,26%+0,75%
  1M198,27+4,30%+2,02%
  3M195,60+5,90%+3,11%
  6M178,10+18,13%+9,59%
  1R165,97+25,87%+16,60%
  3L157,96+31,07%+18,72%
  YTD178,80+15,24%+8,18%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)
  132,53+27,92%
  inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)
  158,43+26,84%
  inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)
  158,38+26,83%
  UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA SFIO)
  207,79+26,01%
  UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO)
  UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA SFIO)
  206,91+25,87%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)
  215,10+24,92%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)
  214,76+24,86%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)
  214,76+24,86%