Ostatnio oglądane

Caspar Globalny (Caspar Parasolowy FIO) (CAS16)
173,16 PLN
+0,48%0,82 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaCAS16

CAS16 ‑ notowania

CAS16
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% MSCI World Net TR USD Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz jest subfunduszem akcyjnym. Lokuje od 0% do 34% wartości aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Subfundusz lokuje w instrumenty akcyjne, które będą stanowić co najmniej 66% wartości aktywów. Subfundusz lokuje w instrumenty dłużne od 0% do 34% wartości aktywów. Fundusz może zawierać na rachunek Subfunduszu umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego Subfunduszu. Subfundusz jest subfunduszem globalnym i nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0007-
  Sharpe'a-0,0003-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,4554%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D172,34+0,48%+0,56%
  7D171,91+0,73%+0,55%
  1M176,16-1,65%+1,74%
  3M177,99-2,58%+2,91%
  6M158,01+11,46%+9,83%
  1R161,29+9,44%+12,29%
  3L196,92-9,89%+8,59%
  YTD161,94+6,94%+6,96%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  188,38+37,90%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  274,88+31,82%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  275,93+31,75%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,51+29,01%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  55,00+28,78%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  174,08+28,00%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  175,40+26,34%
  Investor Quality (Investor SFIO)
  Investor Quality (Investor SFIO)
  270,92+23,77%