Ostatnio oglądane

Caspar Obligacji (Caspar Parasolowy FIO) (CAS19)
117,87 PLN
-0,07%-0,08 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaCAS19

CAS19 ‑ notowania

CAS19
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% Treasury BondSpot Poland Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, które stanowią co najmniej 60% wartości aktywów Subfunduszu; Lokaty w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez innych emitentów niż Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski będą stanowić maksymalnie do 30% wartości aktywów Subfunduszu; Lokaty w instrumenty rynku pieniężnego będą stanowić maksymalnie do 50% wartości aktywów Subfunduszu; Lokaty w depozyty będą stanowić maksymalnie do 30% wartości aktywów Subfunduszu; Subfundusz nie będzie inwestował w instrumenty akcyjne ani tytuły uczestnictwa; Fundusz nie będzie zawierał na rzecz Subfunduszu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D117,95-0,07%-0,03%
  7D117,86+0,01%-0,02%
  1M117,47+0,34%-0,05%
  3M116,66+1,05%+0,42%
  6M114,57+2,77%+1,31%
  1R110,44+6,61%+3,64%
  3L100,000,00%+7,84%
  YTD114,80+2,81%+1,27%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  146,19+9,46%
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  78,96+9,08%
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  78,95+9,06%
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  1 255,32+7,36%
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  119,61+7,34%
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  153,33+7,34%
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  2 469,09+7,31%
  inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)
  inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)
  119,93+7,27%