Ostatnio oglądane

BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO) (FOR29)
127,97 PLN
-0,97%-1,25 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaFOR29

FOR29 ‑ notowania

FOR29
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz nabywa tytuły uczestnictwa BNP Paribas US Growth, który inwestuje swoje aktywa w akcje spółek z siedzibą w USA lub prowadzących przeważającą część swojej działalności na terytorium tego kraju. Do 35% aktywów może być lokowane w jednostki uczestnictwa innych niż źródłowy funduszy inwestycyjnych, depozyty bankowe oraz instrumenty dłużne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D129,22-0,97%-0,69%
  7D132,41-3,35%-0,46%
  1M133,77-4,14%+0,60%
  3M118,49+6,06%+6,34%
  6M116,56+10,02%+9,07%
  1R103,99+23,44%+15,02%
  3L100,000,00%+19,47%
  YTD110,21+14,76%+9,66%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA Globalny FIO)
  UNIQA Akcji Amerykańskich A1 (UNIQA Globalny FIO)
  212,47+24,65%
  UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO)
  UNIQA Akcji Amerykańskich (UNIQA Globalny FIO)
  211,55+24,51%
  BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Akcji Wzrostowych USA (BNP Paribas Parasol SFIO)
  127,97+23,44%
  inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)
  161,94+23,38%
  inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Amerykańskie O (inPZU SFIO)
  161,89+23,38%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A1 (Parasolowy FIO)
  220,20+21,96%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego A2 (Parasolowy FIO)
  219,84+21,90%
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Amerykańskiego (Parasolowy FIO)
  219,84+21,90%