BNP Paribas Akcji Zielony Ład (BNP Paribas Parasol SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

FOR33

Wartość jednostki: 94,93 zł
Aktywa: 417 842,35 zł
Max 1R: 112,64 zł
Min 1R: 93,17 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: BNP Paribas TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 95,31 -0,40% 0,07%
7D 97,22 -2,36% 0,33%
1M 101,97 -6,90% -0,95%
3M 93,17 1,89% 3,52%
6M 99,08 -4,19% 7,08%
1R -- -4,05%
3L -- 40,03%
YTD 93,91 0,83% 2,75%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych