Ostatnio oglądane

BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO) (FOR36)
130,90 PLN
+0,02%0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaFOR36

FOR36 ‑ notowania

FOR36
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIBOR 3M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Nie mniej niż 51% aktywów funduszu będzie inwestowane w obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Fundusz nie może dokonywać lokat w instrumenty udziałowe z wyjątkiem sytuacji, gdy takie nabycie jest wynikiem konwersji długu. Ponadto do 100% aktywów funduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne oraz do 50% aktywów mogą stanowić aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz będzie dokonywał lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów tego funduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Średni czas trwania portfela (tzw.duracja) oscyluje w okresie 3 miesięcy.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D130,87+0,02%+0,13%
  7D130,77+0,10%+0,04%
  1M130,31+0,45%+0,37%
  3M129,35+1,24%+0,09%
  6M127,83+2,47%+1,11%
  1R124,05+5,57%+3,41%
  3L122,510,00%-3,08%
  YTD128,07+2,23%+0,11%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  238,64+8,84%
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  125,09+7,57%
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  110,13+6,96%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  111,55+6,84%
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  120,05+6,54%
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  121,41+6,52%
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  130,90+5,57%
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  97,32+5,36%