Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Obligacji (Goldman Sachs FIO) (ING04)
358,30 PLN
-0,10%-0,37 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaING04

ING04 ‑ notowania

ING04
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% ICE BofAML Poland Government Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w dłużne instrumenty finansowe o średnim i długim terminie zapadalności oraz o niskim ryzyku kredytowym. Minimum 50% aktywów stanowią instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Zarządzający wybiera instrumenty dłużne, które pozwalają na wzrost wartości aktywów przy niskim ryzyku inwestycyjnym. W tym celu koncentruje się na analizie atrakcyjności instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, zmianach stóp procentowych, ryzyku kredytowym emitentów oraz wpływie inwestycji na średni okres do wykupu portfela inwestycyjnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,4652-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,8245%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D358,67-0,10%-0,06%
  7D356,15+0,60%+0,50%
  1M352,92+1,23%+0,92%
  3M349,75+2,05%+1,80%
  6M354,50+1,15%+1,38%
  1R343,45+3,97%+4,43%
  3L353,42+1,96%+0,90%
  YTD353,37+0,99%+1,43%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  114,92+8,62%
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  5 002,21+8,50%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  182,32+6,45%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  182,09+6,31%
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  116,05+6,30%
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  110,44+6,29%
  Investor Obligacji (Investor FIO)
  Investor Obligacji (Investor FIO)
  355,83+6,20%
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  316,23+6,07%