Ostatnio oglądane

Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (KAH32)
68,11 PLN
-1,79%-1,24 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaKAH32

KAH32 ‑ notowania

KAH32
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Struktura modelowa: 100% - tytuły uczestnictwa zabezpieczone przed ryzykiem walutowym USD/PLN subfunduszu Franklin Gold and Precious Metals Fund, wyodrębnionego w ramach Franklin Templeton Investment Funds - spółkę zarządzającą inwestycjami sklasyfikowaną jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) z siedzibą w Luksemburgu, oferującą zarejestrowane w Polsce kategorie tytułów uczestnictwa subfunduszy należących do tego funduszu. Głównym celem subfunduszu bazowego jest wzrost wartości kapitału, a dodatkowym - bieżący dochód. Cele te są realizowane poprzez inwestowanie co najmniej 80% aktywów ne.o w papiery wartościowe emitowane przez spółki z całego świata, których działalność związana jest z obrotem złotem i metalami szlachetnymi. Subfundusz ESALIENS Gold dąży do osiągnięcia wyników jak najbardziej zbliżonych do osiąganych przez Franklin Gold and Precious Metals Fund. Wartość aktywów ne.o subfunduszu ESALIENS Gold może charakteryzować się dużą zmiennością. Subfundusz jest aktywnie zarządzany. Przedmiotem lokat subfunduszu są aktywa nominowane w walutach obcych. Zarządzający będzie dążył do ograniczania powstałego ryzyka walutowego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a-0,0004-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D69,35-1,79%-0,36%
  7D72,44-5,98%-3,65%
  1M69,49-1,99%-2,07%
  3M60,45+11,89%+7,44%
  6M60,21+14,97%+9,92%
  1R62,58+8,52%+4,42%
  3L83,13-17,85%-14,04%
  YTD60,57+10,57%+6,46%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  108,32+18,02%
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  78,27+16,51%
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  152,07+15,85%
  Investor Gold FIZ
  Investor Gold FIZ
  1 913,13+14,01%
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  203,19+13,55%
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  105,81+10,45%
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  105,80+10,44%
  Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  68,11+8,52%