PKO Akcji Rynku Złota (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS55

Wartość jednostki: 124,13 zł
Aktywa: 566 031 385,35 zł
Max 1R: 210,91 zł
Min 1R: 124,10 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: surowcowe
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne
1D 129,42 -4,09% -1,60%
7D 129,91 -4,45% -1,80%
1M 137,74 -9,88% -6,26%
3M 154,10 -19,45% -15,79%
6M 202,37 -38,66% -27,18%
1R 158,62 -21,74% -16,93%
3L 151,32 -17,97% -16,41%
YTD 167,43 -25,77% -17,69%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 57,21 zł -5,20%
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 151,81 zł -7,26%
Generali Złota (Generali Fundusze SFIO) 108,48 zł -9,71%
Investor Gold FIZ 1499,88 zł -11,54%
QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO) 74,40 zł -14,36%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Jacek Lichocki
Lech Mularzuk
Radosław Pela
Michał Rabiega
Artur Ratyński
Jarosław Stefanoff
Artur Trela
Robert Wasiak
Marcin Zięba