ALIOR Globalny Nowych Technologii (ALIOR SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

MON19

Wartość jednostki: 65,04 zł
Aktywa: 12 238 237,67 zł
Max 1R: 99,11 zł
Min 1R: 65,04 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Alior TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 66,50 -2,20% -0,86%
7D 68,25 -4,70% -2,09%
1M 73,08 -11,00% -5,41%
3M 69,35 -6,21% -2,70%
6M 87,77 -25,90% -12,54%
1R 94,32 -31,04% -13,26%
3L -- 5,65%
YTD 97,24 -32,91% -16,52%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych