Ostatnio oglądane

Esaliens Infrastruktury (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (KAH41)
90,27 PLN
-0,64%-0,58 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-21)
Dodaj do portfelaKAH41

KAH41 ‑ notowania

KAH41
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu Franklin Templeton ClearBridge Infrastructure Value. Do 20% może być lokowane w dłużne papiery wartościowe oraz depozyty bankowe. Fundusz bazowy inwestuje w papiery udziałowe spółek infrastrukturalnych notowanych przede wszystkim na rynkach państw grupy G7 (USA, Wielka Brytania, Japonia, Niemcy, Francja, Włochy, Kanada), ale także w innych państwach rozwiniętych czy na rynkach wschodzących.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D90,85-0,64%-0,05%
  7D91,74-1,60%+0,11%
  1M88,24+2,30%+3,88%
  3M88,24+2,30%+3,79%
  6M89,02+1,76%+11,58%
  1R92,97-4,12%+13,06%
  3L100,000,00%+10,44%
  YTD89,55+0,65%+6,41%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  182,53+37,60%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  169,01+36,47%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  141,62+33,96%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,81+30,77%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,17+30,69%
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  241,13+29,92%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  272,18+27,31%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  273,23+27,25%