Ostatnio oglądane

Noble Fund Strategii Dłużnych (Noble Funds SFIO) (NOB27)
91,96 PLN
-0,03%-0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaNOB27

NOB27 ‑ notowania

NOB27
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze dłużnym, w szczególności obligacje, listy zastawne, instrumenty rynku pieniężnego, a także w depozyty bankowe. Może także nabywać jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, których polityka polega na lokowaniu aktywów w ww. instrumenty finansowe. Modelowo do 50% środków inwestowane jest w fundusze zarządzane przez Noble Funds TFI.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D91,99-0,03%-0,05%
  7D92,00-0,04%+0,03%
  1M91,88+0,09%+0,21%
  3M91,73+0,25%+0,26%
  6M91,42+0,51%+0,27%
  1R88,54+3,85%+3,28%
  3L104,06-11,63%-2,91%
  YTD91,32+0,57%+0,14%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  238,62+8,54%
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  125,11+7,34%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  111,70+6,97%
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  110,13+6,89%
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  121,41+6,31%
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  119,97+6,07%
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  131,02+5,52%
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  97,36+5,17%