Ostatnio oglądane

Opoka Neutral (Opoka FIZ) (OPK10)
164,01 PLN
0.00%0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-04-18)
Dodaj do portfelaOPK10

OPK10 ‑ notowania

OPK10
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu niezależnie od koniunktury na rynku poprzez zastosowanie strategii polegającej na inwestowaniu w spółki uznane przez zarządzającego za niedowartościowane przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji na wybrany indeks giełdowy lub akcje. Może lokować aktywa w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne, waluty, depozyty, jednostki, tytuły i certyfikaty funduszy.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,8575%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D164,010,00%0,00%
  7D164,010,00%-0,31%
  1M165,07-0,64%+0,18%
  3M157,40+4,20%+0,13%
  6M156,81+4,59%+2,54%
  1R156,68+4,68%+3,47%
  3L142,19+15,35%+5,43%
  YTD157,40+4,20%+0,88%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  16,99+32,01%
  Total FIZ
  Total FIZ
  453,99+28,11%
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 530,93+26,44%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  93,16+25,50%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  503,20+23,40%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge
  131,85+22,87%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 958,80+22,05%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  92,74+21,88%