Ostatnio oglądane

Lumen Quantum Neutral FIZ (SPM17)
17,26 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-18)
Dodaj do portfelaSPM17

SPM17 ‑ notowania

SPM17
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dąży do osiągania dodatniej stopy zwrotu w długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym, niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych. Każda z następujących kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, wierzytelności, waluty, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, depozyty bankowe. Lokaty funduszu koncentrują się głównie na regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  5,1162%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D17,260,00%+0,02%
  7D17,260,00%-0,17%
  1M17,00+1,53%+0,04%
  3M17,32-0,35%+0,35%
  6M16,64+3,73%+2,23%
  1R14,14+22,07%+3,79%
  3L15,81+9,17%+6,24%
  YTD16,70+3,35%+1,56%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 532,93+26,61%
  Total FIZ
  Total FIZ
  470,74+26,03%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  490,92+26,00%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  93,16+25,50%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  159,34+22,32%
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  17,26+22,07%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  92,74+21,88%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 986,86+21,00%