Ostatnio oglądane

Rockbridge FIZ Multi Inwestycja (CAB40)
104,94 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-16)
Dodaj do portfelaCAB40

CAB40 ‑ notowania

CAB40
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy polskich oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne. Wartość aktywów funduszu może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania tym portfelem.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,8758%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D104,940,00%+0,02%
  7D103,22+1,67%-0,12%
  1M103,02+4,86%+0,09%
  3M99,50+5,47%+0,31%
  6M93,29+12,49%+2,79%
  1R89,19+17,66%+3,85%
  3L96,83+8,38%+6,26%
  YTD97,42+7,72%+1,24%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  17,00+37,88%
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 530,93+26,44%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  490,92+26,00%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  93,16+25,50%
  Total FIZ
  Total FIZ
  453,33+23,71%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  156,94+22,69%
  Insignis FIZ
  Insignis FIZ
  1 709,16+21,93%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  92,74+21,88%