Ostatnio oglądane

Lumen Quantum Absolute Return FIZ (SPM11)
490,92 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaSPM11

SPM11 ‑ notowania

SPM11
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej średniej rocznej stopy zwrotu, bez względu na sytuację na rynkach finansowych. W zależności od koniunktury każda z wymienionych kategorii lokat może stanowić od 0% do 100% aktywów: udziałowe papiery wartościowe (w tym do 50% akcje spółek niepublicznych), papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego, wierzytelności, waluty, instrumenty pochodne oraz depozyty. Do 50% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  5,2438%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D490,920,00%-0,02%
  7D490,920,00%-0,21%
  1M490,920,00%+0,10%
  3M498,45-1,51%+0,27%
  6M460,18+6,68%+2,37%
  1R389,62+26,00%+3,81%
  3L645,12-23,90%+6,17%
  YTD498,45-1,51%+1,54%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 532,93+26,61%
  Total FIZ
  Total FIZ
  470,74+26,03%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  490,92+26,00%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  93,16+25,50%
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  17,26+23,73%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  158,81+22,67%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  92,74+21,88%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 986,86+21,00%