Ostatnio oglądane

Mount Finansowania Przedsiębiorstw FIZ AN seria A (PTN09)
1 473,99 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-13)
Dodaj do portfelaPTN09

PTN09 ‑ notowania

PTN09
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa. Pozostałą część lokat stanowią certyfikaty, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe (max. 20%). Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na krajowym rynku.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,4033wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,3364-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,3401%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 473,990,00%0,00%
  7D1 473,990,00%+0,04%
  1M1 462,42+0,79%+0,39%
  3M1 444,19+2,06%+1,01%
  6M1 419,13+3,87%+2,91%
  1R1 348,26+9,33%+5,70%
  3L1 187,60+24,12%+10,48%
  YTD1 429,59+3,11%+2,46%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  1 742,12+12,83%
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  121,05+11,34%
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  1 558,03+10,63%
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  73,21+10,51%
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  186,55+10,38%
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  1 446,52+10,29%
  mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)
  mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)
  128,01+10,05%
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  2 087,06+10,03%