Ostatnio oglądane

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ (OPN25)
134,65 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-18)
Dodaj do portfelaOPN25

OPN25 ‑ notowania

OPN25
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa lub przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozostałą część lokat stanowią inne papiery dłużne, certyfikaty, jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych oraz depozyty bankowe (max. 20%). Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe wyemitowane na krajowym rynku.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,0878wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,2531-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,5121%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D134,650,00%0,00%
  7D134,650,00%+0,02%
  1M134,65+0,67%+0,37%
  3M133,41+1,98%+1,01%
  6M129,67+5,13%+2,74%
  1R123,50+9,59%+5,67%
  3L107,06+26,81%+10,51%
  YTD130,12+3,48%+2,48%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  1 742,12+12,83%
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  121,08+11,16%
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  1 558,45+10,54%
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  73,23+10,42%
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  1 446,52+10,29%
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  186,62+10,20%
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  2 087,96+10,06%
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  1 406,90+10,01%