Ostatnio oglądane

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO) (ARK27)
1 557,88 PLN
+0,23%3,62 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaARK27

ARK27 ‑ notowania

ARK27
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark60% WIBOR 3M + 20% ICE BofA Euro Corporate Index zabezpieczony do złotego + 20% ICE BofA Euro High Yield Index zabezpieczony do złotego
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz dłużny lokujący co najmniej 80% aktywów w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego denominowane w walucie polskiej. Do 10% może być inwestowane w obligacje zamienne na akcje, oraz do 20% w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez instytucję wspólnego inwestowania

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,6011%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 554,26+0,23%+0,04%
  7D1 558,06-0,01%+0,06%
  1M1 551,12+0,48%+0,40%
  3M1 541,60+1,00%+1,01%
  6M1 510,73+4,20%+2,92%
  1R1 408,38+10,69%+5,71%
  3L1 428,23+9,10%+10,47%
  YTD1 518,30+2,50%+2,46%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  1 742,12+12,83%
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  121,07+11,33%
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  1 557,88+10,69%
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  73,20+10,56%
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  186,56+10,45%
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  1 446,52+10,29%
  mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)
  mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)
  128,02+10,15%
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  2 086,29+10,09%