Ostatnio oglądane

Allianz Obligacji FIZ seria C (ALL37C)
1 742,12 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-18)
Dodaj do portfelaALL37C

ALL37C ‑ notowania

ALL37C
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Aktywa funduszu są inwestowane w dłużne papiery wartościowe, listy zastawne, depozyty bankowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Główną kategorię lokat funduszu stanowią papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa - nie mniej niż 70% aktywów. Fundusz lokuje środki przede wszystkim na rynku krajowym.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,8448wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,2824-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,3818%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 742,120,00%+0,01%
  7D1 742,120,00%+0,06%
  1M1 727,10+0,87%+0,37%
  3M1 712,23+1,75%+1,03%
  6M1 662,43+4,79%+2,78%
  1R1 544,04+12,83%+5,69%
  3L1 428,53+21,95%+10,51%
  YTD1 682,65+3,53%+2,48%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  1 742,12+12,83%
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  121,10+11,41%
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  1 558,25+10,54%
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  73,22+10,42%
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  186,60+10,34%
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  1 446,52+10,29%
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  2 087,62+10,13%
  mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)
  mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)
  128,01+10,07%