inPZU Akcje Amerykańskie (inPZU SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PZU68A

Wartość jednostki: 134,50 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 134,50 zł
Min 1R: 106,67 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji amerykańskich
Towarzystwo: TFI PZU

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji amerykańskich
1D 133,94 0,42% 0,14%
7D 134,15 0,26% 0,07%
1M 127,87 5,18% 2,95%
3M 129,51 3,85% 2,02%
6M 123,71 9,59% 4,51%
1R 111,38 20,76% 11,68%
3L -- 18,71%
YTD 108,42 24,05% 12,50%

Najlepsze fundusze akcji amerykańskich