Ostatnio oglądane

PSF FIZ AN (SOV24)
116,87 PLN
0.00%0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-04-18)
Dodaj do portfelaSOV24

SOV24 ‑ notowania

SOV24
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Min. 80% aktywów funduszu lokowane jest w instrumenty nie będące w publicznej ofercie: akcje spółek akcyjnych, komandytowo-akcyjnych i udziały w spółkach z o.o. oraz dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez te spółki. Pozostałe aktywa lokowane są w inne papiery wartościowe, wierzytelności, instrumenty rynku pieniężnego, waluty i depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,4662%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D116,870,00%-0,27%
  7D116,870,00%-0,22%
  1M115,22+1,43%-0,02%
  3M115,22+1,43%-0,57%
  6M112,18+4,18%-1,09%
  1R111,38+4,93%-1,38%
  3L103,81+12,58%+3,51%
  YTD115,22+1,43%+0,37%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria B
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria B
  2 467,21+10,60%
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria A
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria A
  2 387,50+9,68%
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria C
  Noble Fund Mezzanine FIZ AN seria C
  2 267,03+9,68%
  Ipopema Benefit 3 FIZ AN
  Ipopema Benefit 3 FIZ AN
  142,03+9,49%
  Eques Hipoteczny FIZ seria B
  Eques Hipoteczny FIZ seria B
  1 882,08+8,61%
  Eques Hipoteczny FIZ seria A
  Eques Hipoteczny FIZ seria A
  1 733,93+7,31%
  Mera FIZ AN
  Mera FIZ AN
  205,94+6,35%
  White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN
  White Berg Pożyczek Nieruchomościowych FIZ AN
  144,33+6,30%