Ostatnio oglądane

Superfund Silver (Superfund SFIO) (SUP56)
355,84 PLN
+3,41%11,73 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaSUP56

SUP56 ‑ notowania

SUP56
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły Class Silver zbywane przez Superfund Green SICAV, będący funduszem typu managed futures - lokuje posiadane środki głównie w instrumenty pochodne, w szczególności powiązane z ceną srebra. Fundusz może także nabywać inne instrumenty finansowe w tym papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa innych niż ww. funduszy zagranicznych, instrumenty rynku pieniężnego, instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0019-
  Sharpe'a-0,0012-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D344,11+3,41%+0,79%
  7D328,51+8,32%+1,86%
  1M357,78-2,45%+2,94%
  3M272,11+30,77%+19,62%
  6M270,41+33,12%+16,58%
  1R322,55+8,93%+4,44%
  3L601,33-40,43%-7,85%
  YTD285,93+21,83%+10,50%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  110,97+20,94%
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  80,99+17,94%
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  156,60+15,93%
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  210,10+13,74%
  Investor Gold FIZ
  Investor Gold FIZ
  1 892,61+10,90%
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  113,46+10,33%
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  113,45+10,32%
  Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa
  Superfund Silver Powiązany SFIO kat. Standardowa
  55,40+9,10%