Ostatnio oglądane

Generali Korona Obligacje (Generali Fundusze FIO) (UNI07)
355,47 PLN
-0,25%-0,88 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaUNI07

UNI07 ‑ notowania

UNI07
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Inwestycje głównie w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Możliwe inwestycje także w obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa denominowane w polskim złotym lub walucie obcej oraz obligacje rządowe emitowane za granicą. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,8406%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D356,35-0,25%-0,09%
  7D355,98-0,14%+0,03%
  1M354,94+0,15%+0,09%
  3M354,98+0,10%+0,31%
  6M355,23-0,38%+0,04%
  1R333,16+6,74%+5,80%
  3L384,53-7,60%-0,31%
  YTD353,86+0,07%+0,39%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  4 911,64+10,56%
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  113,66+10,42%
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  109,41+9,41%
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  226,40+8,21%
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  114,82+8,17%
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  311,20+8,16%
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO)
  218,10+8,12%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  180,06+8,12%