Ostatnio oglądane

AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO) (AGF93)
1 736,95 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaAGF93

AGF93 ‑ notowania

AGF93
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIG
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Podstawową kategorię aktywów funduszu stanowią papiery udziałowe. Fundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych za granicą. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne papiery udziałowe, papiery dłużne, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 736,950,00%-1,36%
  7D1 715,49+1,25%-0,84%
  1M1 692,64+2,62%+0,84%
  3M1 623,68+6,98%+0,08%
  6M1 561,49+11,24%+9,55%
  1R1 530,53+12,72%+8,21%
  3L1 488,810,00%+12,88%
  YTD1 568,99+10,71%+8,12%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  485,94+23,74%
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  518,83+23,69%
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  485,44+23,59%
  PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)
  PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)
  485,44+23,59%
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  149,20+12,99%
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO)
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO)
  139,10+12,84%
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  139,10+12,84%
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  139,10+12,84%