AGIO Akcji Globalnych (AGIO SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGF93

Wartość jednostki: 1 607,07 zł
Aktywa: 5 068 921,23 zł
Max 1R: 1 618,42 zł
Min 1R: 1 426,09 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji zagranicznych pozostałe
Towarzystwo: AgioFunds TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych pozostałe
1D 1618,42 -0,70% -1,12%
7D 1618,42 -0,70% -0,12%
1M 1514,71 6,10% 3,90%
3M 1490,03 7,85% 7,68%
6M 1544,48 4,05% 9,17%
1R 1615,74 -0,54% 10,10%
3L -- 17,82%
YTD 1568,99 2,43% 2,97%