QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

QRS35

Wartość jednostki: 136,86 zł
Aktywa: 4 406 662,20 zł
Max 1R: 136,86 zł
Min 1R: 87,28 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji zagranicznych pozostałe
Towarzystwo: QUERCUS TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych pozostałe
1D 134,35 1,87% -0,31%
7D 136,07 0,58% 0,06%
1M 130,75 4,67% 3,76%
3M 109,12 25,42% 10,16%
6M -- 9,39%
1R -- 14,32%
3L -- 23,13%
YTD 115,67 14,18% 5,64%