Ostatnio oglądane

QUERCUS Tech lev (Parasolowy SFIO) (QRS35)
153,23 PLN
-1,86%-2,91 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaQRS35

QRS35 ‑ notowania

QRS35
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz indeksowy, akcyjny. Celem subfunduszu jest uzyskanie ekspozycji na akcje spółek technologicznych notowanych na rynku Nasdaq z efektem dwukrotnej dźwigni, tj. uzyskanie dziennej zmiany wartości jednostki uczestnictwa skorelowanej z dwukrotnością dziennych zmian cen akcji spółek technologicznych na rynku Nasdaq. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w kontrakty terminowe na indeks Nasdaq-100. Pozostała część aktywów jest inwestowana głównie w instrumenty dłużne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D156,14-1,86%-1,44%
  7D166,05-7,72%-3,83%
  1M161,31-4,93%-1,97%
  3M122,89+27,12%+3,23%
  6M126,66+21,06%+7,71%
  1R100,000,00%+6,66%
  3L100,000,00%+14,28%
  YTD115,67+27,84%+6,58%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Superfund Plus US 500 (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Plus US 500 (Superfund FIO Portfelowy)
  579,86+26,75%
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  480,51+18,86%
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  513,14+18,83%
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Technologii i Innowacji Globalny A3 (Parasolowy FIO)
  480,08+18,73%
  PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)
  PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)
  480,08+18,73%
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  148,08+12,42%
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO)
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO)
  138,04+12,26%
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny A2 (Parasolowy FIO)
  138,04+12,26%