Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) (ING43)
371,07 PLN
+0,19%0,69 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaING43

ING43 ‑ notowania

ING43
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego Goldman Sachs Japan Equity wyodrębnionego w ramach Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Japan Equity zasadniczo inwestuje (co najmniej dwie trzecie aktywów) w zdywersyfikowany portfel akcji i/lub innych zbywalnych papierów wartościowych (warrantów na zbywalne papiery wartościowe do maksymalnego poziomu 10% aktywów netto subfunduszu oraz obligacji zamiennych) emitowanych przez spółki zarejestrowane, notowane na giełdzie papierów wartościowych lub stanowiące przedmiot obrotu w Japonii.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,6019%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D370,38+0,19%+0,58%
  7D377,39-1,67%-1,40%
  1M374,17+0,15%-0,79%
  3M369,09+1,02%-1,14%
  6M311,12+20,07%+15,68%
  1R300,96+22,05%+18,35%
  3L219,04+66,07%+45,22%
  YTD316,53+17,20%+14,60%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO)
  371,07+22,05%
  PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO)
  161,69+20,93%
  PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Japońskiego A3 (Parasolowy FIO)
  161,62+20,87%
  PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO)
  161,62+20,87%
  PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Rynku Japońskiego A2 (Parasolowy FIO)
  161,62+20,87%