pb.pl

PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS33

Wartość jednostki: 317,54 zł
Aktywa: 1 653 350 000 zł
Max 1R: 327,53 zł
Min 1R: 223,00 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: akcji zagranicznych pozostałe
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych pozostałe
1D 322,69 -1,60% 0,50%
7D 323,87 -1,95% 1,99%
1M 314,46 -0,54% 2,07%
3M 284,18 11,74% 13,92%
6M 312,95 1,47% -6,55%
1R 265,37 18,04% 5,33%
3L 231,21 37,34% 5,61%
YTD 295,82 8,79% -3,39%

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych pozostałe