pb.pl

PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS59

Wartość jednostki: 89,50 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 100,46 zł
Min 1R: 69,88 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj:
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze
1D 89,41 0,10% 0,35%
7D 89,07 0,48% 0,58%
1M 90,32 0,69% 0,02%
3M 80,67 10,95% 3,71%
6M 98,34 -8,99% -11,65%
1R 84,89 5,43% 1,49%
3L 90,02 -0,61% 2,83%
YTD 98,86 -9,40% -10,67%

Najlepsze fundusze

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) 89,50 zł 5,43%
PKO Akcji Rynku Japońskiego A1 (Parasolowy FIO) 89,50 zł 2,43%
NN (L) Japonia (NN SFIO) 164,06 zł -6,40%