pb.pl

AGRO Global Markets (AGRO FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

AGR09

Wartość jednostki: 107,98 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 109,65 zł
Min 1R: 99,60 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Towarzystwo: TFI AGRO

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
1D 108,56 -0,53% -0,26%
7D 109,06 -0,99% 1,07%
1M -- -3,29%
3M -- -4,00%
6M -- -4,07%
1R -- -2,55%
3L -- -2,31%
YTD -- -4,75%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
PKO Globalnego Dochodu FIZ 110,46 zł 8,93%
Optimum VL Aktywny (Optimum FIO) 10,96 zł 7,35%
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 11,79 zł 0,08%
Investor CEE FIZ 471,51 zł -1,96%
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 100,14 zł -4,83%