Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Akcji Europejskich (Rockbridge Neo SFIO) (AIG33)
14,69 PLN
-0,54%-0,08 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaAIG33

AIG33 ‑ notowania

AIG33
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy, których głównym typem lokat są instrumenty udziałowe spółek, mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie. Do 30% aktywów stanowią środki płynne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,8798bardzo dobry
  Sharpe'a0,0459-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,1808%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D14,77-0,54%-0,47%
  7D14,98-1,94%-1,61%
  1M14,71+0,07%-0,18%
  3M14,16+4,70%+1,49%
  6M13,55+8,98%+6,18%
  1R13,16+12,05%+8,08%
  3L12,15+21,00%+14,48%
  YTD13,58+8,25%+5,05%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA Globalny FIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG A1 (UNIQA Globalny FIO)
  118,02+16,47%
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA Globalny FIO)
  UNIQA Akcji Europejskich ESG (UNIQA Globalny FIO)
  116,04+15,76%
  Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)
  Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO)
  227,83+15,32%
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie (inPZU SFIO)
  122,98+14,45%
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Europejskie O (inPZU SFIO)
  122,94+14,45%
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A1 (Parasolowy FIO)
  174,07+14,07%
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro (Parasolowy FIO)
  169,31+14,01%
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Akcji Strefy Euro A2 (Parasolowy FIO)
  169,31+14,01%