Ostatnio oglądane

Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) (ALL26)
152,33 PLN
+0,41%0,62 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaALL26

ALL26 ‑ notowania

ALL26
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% ICE BofA Poland Government Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,7835%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D151,71+0,41%+0,29%
  7D152,43-0,07%-0,02%
  1M151,66+0,34%+0,23%
  3M151,90+0,02%+0,21%
  6M152,71+0,67%+1,13%
  1R143,79+5,87%+5,88%
  3L155,07-1,70%-0,41%
  YTD151,77+0,04%+0,52%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  4 924,25+10,81%
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  113,69+10,55%
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  109,54+9,38%
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  115,08+8,36%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  180,32+8,26%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  180,12+8,14%
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  226,50+8,12%
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  311,20+8,12%