Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ALL68

Wartość jednostki: 98,20 zł
Aktywa: 29 101 820,73 zł
Max 1R: 100,23 zł
Min 1R: 87,42 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych skarbowych rynków wschodzących
Towarzystwo: TFI Allianz Polska

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych skarbowych rynków wschodzących
1D 99,07 -0,88% -0,88%
7D 97,70 0,51% 0,51%
1M 93,29 5,26% 5,26%
3M 97,76 0,45% 0,45%
6M 94,27 4,17% 4,17%
1R 87,42 12,33% 12,33%
3L 101,08 -2,85% -2,85%
YTD 89,37 9,86% 9,86%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych skarbowych rynków wschodzących

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) 98,20 zł 12,33%