Ostatnio oglądane

Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO) (ALL68)
98,22 PLN
+0,05%0,05 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaALL68

ALL68 ‑ notowania

ALL68
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Subfunduszu PIMCO Global Investor Series Emerging Local Bond Fund. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w obligacje rządowe krajów zaliczanych do rynków wschodzących, emitowanych w walutach lokalnych. Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,6040%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D98,17+0,05%+0,05%
  7D99,37-1,16%-1,16%
  1M100,50-2,02%-2,02%
  3M101,40-3,19%-3,19%
  6M100,55-0,09%-0,09%
  1R96,98+1,44%+1,44%
  3L101,71-3,55%-3,55%
  YTD101,32-3,91%-3,91%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Emerging Local Bond (Allianz SFIO)
  98,22+1,44%