Ostatnio oglądane

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO) (UNI64)
90,95 PLN
+0,42%0,38 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaUNI64

UNI64 ‑ notowania

UNI64
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje głównie w obligacje rządowe z krajów rozwijających się, denominowanych przede wszystkim w walutach lokalnych tych krajów, ale też w walutach krajów rozwiniętych. Możliwe inwestycje w instrumenty pochodne oraz instrumenty typu ETF. Stosowane zasady i ograniczenia inwestycyjne dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Subfundusz ma ponadto możliwość inwestowania w inne niż w/w kategorie lokat.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,8371%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D90,57+0,42%+0,23%
  7D90,61+0,38%+0,24%
  1M89,82+1,26%+2,84%
  3M89,57+0,57%+6,66%
  6M89,56+4,15%+3,26%
  1R83,71+8,84%+9,95%
  3L113,32-19,92%-7,67%
  YTD89,63+0,83%+0,76%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Dłużny Rynków Wschodzących (PZU FIO Parasolowy)
  49,27+14,40%
  PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Dłużny Rynków Wschodzących A1 (PZU FIO Parasolowy)
  49,26+14,37%
  Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO)
  90,95+8,84%