Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (Generali Fundusze SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI64

Wartość jednostki: 86,09 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 87,12 zł
Min 1R: 79,03 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych rynków wschodzących pozostałe
Towarzystwo: Generali Investments TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych rynków wschodzących pozostałe
1D 85,71 0,44% 0,29%
7D 84,50 1,88% 0,84%
1M 82,16 6,81% 5,16%
3M 84,34 2,07% 7,27%
6M 81,90 5,12% 4,08%
1R 79,03 8,93% 7,32%
3L 114,88 -25,06% -12,04%
YTD 80,19 7,45% 4,14%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych rynków wschodzących pozostałe