Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO) (ING55)
80,09 PLN
+0,18%0,14 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaING55

ING55 ‑ notowania

ING55
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie do 100% Aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) wyodrębnionego w ramach funduszu zagranicznego Goldman Sachs Funds III otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale (SICAV). Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) inwestuje w zdywersyfikowany portfel (przynajmniej 2/3) dłużnych papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych i depozytów ze strategicznym ukierunkowaniem na ekspozycje na terminowe stopy procentowe rynków wschodzących. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będą głównie emitowane przez i/lub denominowane bądź będą cechować się ekspozycją w walutach krajów rozwijających się (rynki wschodzące) Ameryki Łacińskiej, Azji, Europy Środkowej, Europy Wschodniej i Afryki. Do jednej trzeciej portfela subfunduszu Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) może być inwestowane w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, instrumenty pochodne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez inne kraje, denominowane i cechujące się ekspozycją w walutach wymienialnych (np. Euro, dolar amerykański).

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,4736%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D79,95+0,18%+0,09%
  7D81,04-1,17%-0,09%
  1M81,30-1,49%+0,04%
  3M82,41-3,21%-1,58%
  6M82,34-0,99%-0,26%
  1R80,31+0,07%+1,54%
  3L90,36-11,47%-6,68%
  YTD83,07-4,39%-1,97%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  110,82+10,02%
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  110,82+10,02%
  Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO)
  106,91+9,62%
  Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)
  80,09+0,07%