Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING55

Wartość jednostki: 82,02 zł
Aktywa: 42 887 425,44 zł
Max 1R: 83,82 zł
Min 1R: 75,42 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
Towarzystwo: Goldman Sachs TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
1D 82,16 -0,17% 0,05%
7D 81,81 0,26% -0,03%
1M 82,19 -0,21% 0,03%
3M 80,71 1,62% 0,28%
6M 79,79 2,79% 0,84%
1R 75,66 8,41% 2,32%
3L 90,27 -9,14% -6,90%
YTD 83,07 -2,09% -2,96%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne