Ostatnio oglądane

Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO) (ALL69)
106,91 PLN
+0,19%0,20 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaALL69

ALL69 ‑ notowania

ALL69
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w tytyły uczestnictwa irlandzkiego subfunduszu PIMCO Emerging Markets Bond ESG Fund. Pozostała część aktywów może być inwestowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, inne fundusze oraz depozyty bankowe. Irlandzki subfundusz dokonuje lokat w instrumenty dłużne emitentów z krajów zaliczanych do rynków wschodzących, rozwijających się lub z nimi powiązanych gospodarczo. Portfel subfunduszu jest zarządzany aktywnie z uwzględnieniem czynników ESG (związanych z ochroną środowiska naturalnego, odpowiedzialnością społeczną i ładem korporacyjnym). Aktywa funduszu są zabezpieczone przed ryzykiem kursowym.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,3977%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D106,71+0,19%+0,09%
  7D106,61+0,28%-0,09%
  1M105,79+1,06%+0,04%
  3M104,86+1,42%-1,58%
  6M103,44+5,24%-0,26%
  1R97,62+9,62%+1,54%
  3L114,18-6,66%-6,68%
  YTD103,59+2,63%-1,97%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących (inPZU SFIO)
  110,82+10,02%
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Rynków Wschodzących O (inPZU SFIO)
  110,82+10,02%
  Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (Allianz SFIO)
  106,91+9,62%
  Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)
  Goldman Sachs Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (Goldman Sachs SFIO)
  80,09+0,07%